Objectius


 

Objectius generals

Sensibilizar i despertar interès per la cultura andalusa a través de les sevillanes i el flamenc.

Fomentar les relacions socials dels alumnes a través de les classes de sevillanes i esdeveniments organitzats a l’escola.

Vincular els alumnes amb el seu cos mitjançant el moviment i que descobreixin que el llenguatge corporal com a via d’expressió i comunicació.

Transmetre que la dansa és i ha de considerar-se un bé de tots i per a tots.

Transmetre els grans beneficis que aporta el ball independentment de l’edat o la condició física.

 

Objectius específics

 

Sevillanes nivell Bàsic


Aprendre el compàs i l’estructura musical de les sevillanes.

Aprendre les posicions de braços que componen les quatre cobles de les sevillanes

Aprendre a coordinar les posicions de peus i braços de les quatre cobles de les sevillanes.

Aprendre a moure les mans (caragols).

Prendre consciència de l’espai físic per ballar.

Sevillanes nivell Mitjà


Asimilar al compàs de les sevillanes i l’estructura musical de les sevillanes.

Prendre control dels passos bàsics de peus i braços i mans que componen les cobles de les sevillanes de manera individual i en parella.

Delimitar l’espai físic per ballar.

Aprendre a ballar sevillanes de diferents maneres depenent del nombre de persones: trio en línia, trio en piràmide i cercle.

Posar en pràctica les habilitats adquirides per ballar sevillanes.

Sevillanes nivell Avançat


Perfeccionar l’execució del compàs en el ball.

Perfeccionar els passos de peus i braços.

Corregir la postura corporal.

Aprendre variacions dels passos bàsics i diferents estils de sevillanes.

Aprendre a ballar sevillanes de diferents maneres depenent del nombre de persones: trio en línia, trio en piràmide, de quatre, cercle, coreografia …

Proporcionar els recursos necessaris perquè cada alumne adopti el seu propi estil.

Capacitar els alumnes per a resoldre diferents situacions que necessitin variacions en l’execució del ball.

Sevillanes amb Castanyoles


En funció del nivell de l’alumnat, se seguiran els mateixos objectius del nivell corresponent incloent els següents objectius:

Adquirir coneixements generals sobre les castanyoles.

Aprendre els tocs bàsics de les castanyoles.

Aconseguir independència, agilitat i força en els dits.

Desenvolupar habilitats de ritme i coordinació.

*És recomanable que els alumnes que vulguin incloure el toc de les castanyoles tinguin un nivell mitjà de ball.