Metodología i contingut dels cursos


 

Metodología

 

Totes les sessions s’iniciaran amb la seva corresponent escalfament ambientat amb música flamenca al que l’alumne entrarà en un estat d’adaptació i concentració. Es prepararà l’organisme realitzant exercicis de mobilitat articular, estiraments, respiració i equilibri afavorint el rendiment i evitant possibles lesions.

La primera sessió s’iniciarà amb l’explicació dels objectius i els continguts a aprendre i el corresponent marcatge o eliminació. Els exercicis es repetiran tantes vegades com siguin necessàries per a una adequada comprensió i memorització per part dels alumnes. En les següents sessions els alumnes realitzaran els exercicis apresos en la sessió anterior a fi de comprovar la seva assimilació mentre la professora observa i corregeix. S’aniran introduint nous continguts que seran treballats seguint la metodologia explicada.

Al final de cada sessió es realitzaran exercicis d’estirament i respiració per recuperar l’organisme després de l’esforç. Els alumnes entraran en un estat d’assimilació i reflexió del que s’ha après i valoraran la pràctica realitzada.

Aquells alumnes que presentin dificultats en l’aprenentatge d’algun contingut, se’ls donarà l’orientació necessària i personalitzada segons les seves necessitats per poder seguir el ritme de la classe.

Al llarg del curs els alumnes rebran material didàctic que inclou l’explicació detallada dels passos de les sevillanes, posició dels braços, tocs de castanyoles i música.

 

Contingut dels Cursos

 

Sevillanes nivell Bàsic


Introducció a la història de les sevillanes.

El compàs: temps forts i fluixos.

Estructura musical: cobles, introducció, el cant.

Passos de bàsics primera cobla: Pas de sevillanes o passeig, passada o encreuament, pas de sardana, passades consecutives, marcatge i volta final.

Passos bàsics de la segona cobla: escombretes, passos de vals, marcatges en cercle i volta final.

Passos bàsics de la tercera cobla: sostinguts, taloneig, passada de cinc passos, insolència i volta final.

Passos bàsics de la quarta cobla: sostingut amb marcatge i volta, acarament, acaraments consecutius, marcatge i volta final.

Ball per sevillanes individualment, en parella, així com canviant la ubicació a classe i de parella.

Exercicis de col·locació de braços i mans en primera, segona, tercera, quarta i cinquena posició.

Exercicis de compàs a temps utilitzant les palmes i comptant els temps en grup i individualment.

Audició de sevillanes a velocitat baixa i mitja.

Nivell Mitjà


Posicions de braços de les quatre cobles de les sevillanes

Ball per sevillanes individualment, en parella i en cercle canviant la ubicació a classe i de parella.

Exercicis de col·locació de braços i mans en primera, segona, tercera, quarta i cinquena posició.

Exercicis de compàs a temps i contratemps, comptant els temps i fent cop amb el peu en grup i individualment.

Audició de sevillanes a velocitat baixa i mitjana.

Nivell Avançat


Ball per sevillanes de les quatre cobles amb els passos bàsics de peus i braços.

Variació de passos bàsics de les quatre cobles així com les posicions de braços.

Exercicis de compàs a temps, contratemps i sincopat en grup i individualment.

Sevillanes: clàssiques, flamenques, de Fira i Rocieras.

Audició de sevillanes a velocitat mitjana i alta.

Muntatge d’una coreografia.

Sevillanes amb castanyoles


*En funció del nivell de l’alumne, se seguiran els mateixos objectius del nivell corresponent incloent els següents objectius:

Introducció a la història de les castanyoles.

Característiques de les castanyoles: parts i tipus.

Cures i conservació.

Col·locació de les castanyoles.

Col·locació de mans i braços.

Exercicis de digitació i notes pesants (1-2-3-4 o CA-RRE-TILLA)

Tocs bàsics: “ria” – “pi” – “ta” – “posticeo”…

Combinació de tocs bàsics a compàs de sevillanes.

Exercicis d’accentuació, ritme i coordinació.

Execució lenta i ràpida d’exercicis bàsics en grup i individualment.

Coordinació de tocs de castanyoles amb peus i braços.