Beneficis del ball


 

Tant a nivell físic com psicològic, qualsevol activitat relacionada amb el flamenc aporta beneficis notables i provats per a la salut.

Estrenar unes sabates de flamenc, aprendre a tocar les castanyoles, ballar sevillanes, experimentar amb la guitarra flamenca o iniciar-se en el món del cant flamenc fa que els alumnes mostrin il·lusió, curiositat i l’intent d’un nou desafia suposa les bases de la seva motivació.

A cada sessió els alumnes fan servir energia aprenent i corregint errors, es mantenen involucrats, s’emocionen i sent orgull amb la correcta execució dels continguts. L’alumne millora la seva estabilitat emocional, capacitat de gaudi i se sent partícip dins de l’activitat, la qual cosa comporta una millora indubtable de la seva qualitat de vida.

Els continguts del curs es realitzen en grup i individualment, davant la mirada i atenció de la professora i els companys. Això serveix perquè augmenti la confiança i el sentiment de pertinença al grup.

El maneig d’un llenguatge comú per aprendre i distingir els tocs, passos, eines quotidianes del flamenc … serveix per desenvolupar habilitats cognitives com la memòria, l’atenció i la capacitat de concentració.

En el món de la dansa en general cal tenir “actitud” o almenys projectar-la. La presència i la col·locació del cos juguen també un paper molt important on mans, braços, espatlles, coll i esquena es veuen involucrats en una millora de la correcció postural. Aquesta millora en la postura del cos ajuda a l’alumne a corregir mals hàbits que repercuteixen negativament en el benestar general.